LOGOPEDIE 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

BEGINNENDE COMMUNICATIE

 

Trainen van sociaal- communicatieve vaardigheden in de pré- en vroegverbale fase bij jonge kinderen met een ontwikkelingsproblematiek:

 • Doelen van vroege interventie: gedeelde aandacht, imitatie, spel, taal

 • Betrekken van natuurlijke interactiepartneres bij de interventie (ouders, broers/zussen, leerkrachten, opvoeders, …)

 • Oudertraining volgens de VAT-methode uit de Hanencursus/ interventiemothodes uit het ImPACT programma

 

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE

 

Inzetten van communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken met kinderen die belemmeringen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift:

 • SMOG: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

 • Tijd organiseren en visualiseren: communicatiesystemen op maat m.b.v. concrecte verwijzers, foto's, prenten of pictogrammen (bv. dagschema’s, communicatiekaarten,...)

 • Spraaktechnologie: spraakcomputer, tablet, oogbesturingssysteem

 

EET- EN DRINKBEGELEIDING

 

Als eten en drinken moeilijk loopt:

 • Moeilijkheden bij het leren van bepaalde vaardigheden (voedingsreflexen, zuigpatronen, mondbewegingen, lipbewegingen, kauwen, …) in de ontwikkeling van eten en drinken.

 • Voedselweigering als 'normaal' verschijnsel in de ontwikkeling ("Lust niet!-fase) - piek rond 2 jaar

 • Voedselweigering als signaal voor onderliggende moeilijkheden: 

  • autisme

  • gedragsproblemen

  • emotionele problemen (eetaversie tgv angstgevoelens na trauma) 

  • eetproblemen (selectieve eters, restrictieve eters, pathologische voedselweigering/ slikangst) 

  • medisch bepaalde eetproblemen (o.a. anatomische afwijkingen, sondevoeding, etc.)

 • Dysfagie in het kader van een ruimere ontwikkelingsproblematiek (CP, syndromale aandoening, etc.)

 

INFO-AVONDEN/ WORKSHOPS

 

 • SMOG - Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

 • Voeding

 • Autisme

 

 

Hoe ga ik te werk?

 

AANMELDING

 

Een eerste afspraak wordt gemaakt via telefoon of e-mail. 

Gelieve dan volgende documenten mee te brengen:

 • Voorschrift van de arts

 • Identiteitskaart

 • Klevertje van de mutualiteit

 • Verslagen die verband houden met de huidige problematiek

 

INTAKEGESPREK

 

Tijdens de eerste afspraak wordt een logopedisch dossier opgemaakt waarbij de hulpvraag, een anamnese van de problematiek en de voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. 

 

THERAPIEPLAN

 

Aan de hand van de hulpvraag, anamnese en observaties wordt een therapieplan opgesteld dat met de ouders besproken wordt. Het verslag kan gebruikt worden om andere betrokken partijen (arts, paramedici, voedingsteam, school, CLB, …) op de hoogte te stellen. 

 

 

EVALUATIE

 

Regelmatig worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om de evolutie van het kind in kaart te brengen en de behandeldoelen bij te sturen indien nodig. 

 

TARIEVEN

 

Als geconventioneerd logopediste hanteer ik de tarieven die opgedragen zijn door het RIZIV. U krijgt hierdoor maximale terugbetaling. De terugbetalingstarieven gelden enkel voor terugbetaling via het RIZIV. De terugbetalingstarieven via de aanvullende verzekeringen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit.

 

 Tarieven van logopedisten vanaf 1 januari 2019

                                                                             Honorarium      Tegemoetkoming       Remgeld

Bilanzitting (30 minuten)                                        € 31,75                   € 24,25                   € 7,50

Therapie (30 minuten) praktijk / aan huis             € 23,25                    € 17,75                  € 5,50

Therapie (60 minuten)                                            € 46,75                    € 35,75                  € 11,00

 

 

TERUGBETALING:

 

Voor de behandeling van dysfagieen chronische spraakstoornissen t.g.v. een neuromusculaire aandoening is er tegemoetkoming van de mutualiteit.

 

Voor de behandeling van eet- en drinkproblemenis er een gedeeltelijke tegemoetkoming binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit mogelijk.

 

Voor behandelingen in het kader van stoornissen in het autismespectrumwordt er geen tussenkomst voorzien door de mutualiteit.

 

 

LOCATIE:

 

Info-avonden, workshops, intake- en adviesgesprekken zullen doorgaan in de praktijk.

Observatie- en therapiemomenten wordt bij voorkeur aan huis gegeven, in de vertrouwde omgeving van het kind.

 0485975807 of 0475449679 - info@hetkinderkabinet.be

 • Facebook Social Icon
 • Instagram

©2019 by Het Kinderkabinet.