top of page

KINESITHERAPIE

Waarvoor kan je bij ons terecht?

ONTWIKKELINGSSTIMULATIE

 • Vertraagde ontwikkeling

 • Poepschuivers

 • Premature baby’s

 • Gebrek aan bewegingsdrang

 • Voorkeurshouding

 • Baby’s met orthopedische problemen

 • ….

 

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

 • Lateralisatiemoeilijkheden

 • Problemen met grove motoriek

 • Problemen met fijne motoriek

 • Problemen met schrijfmotoriek

 • Visueel ruimtelijke moeilijkheden

 • Werkhouding, concentratieproblemen

 • Problemen met organisatie en planning

 • DCD (Developmental Coördination Disorder)

 

NEUROMOTORISCHE REVALIDATIE 

 • CP (Cerebral Palsy)

 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

 • Spierziektes

 • Spina bifida

 • Erbs parese

 • Syndromen

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING - PRE- EN POSTNATALE KINESITHERAPIE

PRENATAAL

 • Aanleren van een correcte houding

 • Stabilisatietraining

 • Stretchoefeningen

 • Bewustwording en training van bekkenbodemspieren

 • Bespreking en behandeling van mogelijk voorkomende problemen tijdens de zwangerschap

 • Ademhalingsoefeningen

 • Houdingen tijdens arbeid en bevalling

 • Perstechnieken 

 

POSTNATAAL

 • Bespreking en behandeling van mogelijk voorkomende problemen na de zwangerschap

 • Stabilisatietraining

 • Bekkenbodemoefeningen

 • Opbouw van conditie

 

Hoe gaan we te werk?

 

AANMELDING

Een eerste afspraak wordt gemaakt via telefoon of e-mail. 

Gelieve dan volgende documenten mee te brengen:

 • voorschrift van de arts

 • identiteitskaart

 • klevertje van de mutualiteit

 • verslagen die verband houden met de huidige problematiek

 

INTAKEGESPREK EN MOTORISCH ONDERZOEK

Tijdens de eerste afspraak wordt een kinesitherapeutisch dossier opgemaakt waarbij de hulpvraag, de motorische ontwikkeling en de voorgeschiedenis in kaart gebracht worden. Afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek wordt beslist welke gestandaardiseerde testen worden afgenomen (BOT-2, VMI, SOS-2).

 

THERAPIEPLAN

Aan de hand van de hulpvraag, de testresultaten en de observaties wordt een therapieplan opgesteld dat met de ouders besproken wordt. Het verslag kan gebruikt worden om andere betrokken partijen (arts, school, CLB,…) op de hoogte te stellen. 

 

EVALUATIE

Regelmatig worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om de evolutie van het kind in kaart te brengen en de behandeldoelen bij te sturen indien nodig. 

bottom of page