top of page

Nicky Moreels - Regent Lichamelijke opvoeding

In 2009 studeerde ik af aan de Erasmus Hogeschool te Jette als Regent lichamelijke opvoeding. De negen aansluitende jaren daarop heb ik gewerkt als leerkracht lichamelijke opvoeding bij kleuters en lagere school kinderen. Het aanbieden van een positief leer- en leefklimaat stond centraal, net zoals het nauwe contact met ouders, collega's en externe partners. Na de schooluren heb ik enkele jaren gewerkt als vrijwillig brandweerman en ben ik actief geweest in meerdere zwem- en sportclubs. In mijn huidige functie als leerkracht in het buitengewoon onderwijs bereid ik jongeren voor op begeleid zelfstandig werken en wonen. In de nabije toekomst zal ik op regelmatige basis opleidingen volgen ten voordele van onze kinderpraktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Basisopleiding:

  • Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

 

Bijkomende opleidingen:

  • Brevet brandweerman

bottom of page